Maler Faxe

  • Bestil to-tre tilbud på godkendt maler Faxe
  • Du sparer 17 % med 3 udmærkede malertilbud
  • Billig maler - Få dette fornemme tilbud

Eksempler på veje
fra Faxe

Hulhøjvej
Kirkeskoven
Ellebækvej
Vindbyholtvej
Grønningen
Stavnstrupvej
Gl Strandvej
Strandholm
Rosenkildevej
Conrads Vej
Bredevænget
Niels Olsens Vej
Roholtevej
Bodevænget
Dalgårdsparken
Rønholtvej
Murerstrædet
Klostervej
Fjordvej
Rylevej

Billig maler Faxe? Få 100% gratis tilbud på få dage

Søger du efter en kompetent og billig maler Faxe? Det kan være svært at få kontakt med en erfaren maler i eller i omegnen af Faxe. For hvordan kan du stole på om maleren kan løse opgaven tilfredsstillende og til den vedtagne pris?
Som bekendt gælder det, at pris og kvalitet hænger sammen. Når du har modtaget flere gode tilbud fra potentielle malerforretninger, skal du bede dem om et møde så I kan diskutere sagen i detaljer og maleren kan få et overblik over opgavens omfang.
Opløsningsmidlet i alkydmaling er for det meste terpentin, som afgiver en ubehagelig lugt og kan være skadelig ved længere tids indånding. Det betyder dog ikke så meget ved kortvarige maleopgaver i hjemmet, blot man sørger for god udluftning under og efter arbejdets udførelse.

Anvendelse af syrehærdende lakker

Da de syrehærdende lakker i optørret tilstand er ubrandbare, anvendes de med stor fordel i stedet for Celluloselak til behandling af træbeklædning i biografer, skibe, lyntoge, forsamlingslokaler og lignende steder, hvor brandfaren bør nedsættes mest muligt.
Som følge af de syrehærdende lakkers store tørstofindhold, ca. 45-50 pct., kan man nøjes med væsentlig færre påføringer end ved lakering med celluloselak. For at kunne opnå den modstandsdygtige og holdbare overflade, som en syrehærdende lak giver, må blandingsforholdet af lak og hærder nøje overholdes.
Blandingens holdbarhed er meget varierende fra 5-6 timer og indtil flere uger afhængig af syrens og temperaturens påvirkning, da hærdeprocessen er meget afhængig af temperaturen i lokalet.

Undgå at betale for meget for en maler

Hele Faxe kommune er omfattet af vores netværk af malerfirmaer:
  • Atterup
  • Karise
  • Smerup
  • Stubberup
  • Kongsted

Faxe malerfirmaer eksempel:

Malermester Jan Eis
Vandvænge 5
4640 Faxe
CVR: 14611436
Tlf. 56725510
Malermester Bjarne Gejl Hansen
Parkvej 17
4640 Faxe
CVR: 12079176
Tlf. 56715369
Malermester Frank Nielsen
Rønnedevej 78
4640 Faxe
CVR: 20904585
Tlf. 21459897