Maler Aarhus

 • Bestil 2-3 tilbud på faguddannet maler Aarhus
 • Få 33 pct rabat med 3 sikre malertilbud
 • Billig maler - Lad os gøre det hårde arbejde

Eksempler på veje
i postnummer 8000

Irma Pedersens Gade
Bødker Balles Gård
Norsgade
Kriegersvej
Ny Munkegade
Museumsgade
De Mezas Vej
Christiansgade
Carl Bertelsens Gade
Dalargade
Badstuegade
Anholtsgade
Christen Købkes Gade
Balivej
Hellerupvej
Fænøgade
Haderslevgade
Dyrehavevej
Gebauersgade
Kristine Nielsens Gade

Billig maler Århus - Få 3 gratis tilbud med god rabat

Mangler du en kompetent maler i Århus? Det er træls at få kontakt til en pålidelig og rigtig billig maler i Århus. Hvordan kan man vide, om maleren er dygtig nok til at udføre det malerarbejde, du skal have lavet? For at få det bedste beslutningsgrundlag til valg af maler, bør du indhente flere maler Århus tilbud.
Oprørt limfarve kan gemmes køligt i plastspande med tætsluttende låg. Farven bør i så fald konserveres med Atamon, da den ellers kan mugne eller ligefrem rådne, og det er under alle omstændigheder ikke tilrådeligt at gemme farven i lang tid. Ønsker man at gemme en større portion limfarve, er det bedst at lade den tørre.
Det sker hurtigst, hvis farven omhældes til beholdere med stor overflade og ringe dybde, evt. en hundekurv eller lignende foret med et stykke kraftig plast. Når farven er helt tør kan den brækkes i stykker og gemmes tørt, så længe man ønsker det.

Rengøring af malede vådrumsoverflader

Rengøringen startes nedefra og fortsættes opefter, således at der ikke løber vaskevand ned over tørre vægflader og laver lyse striber. Efterskylningen startes derimod oppefra og ned, og skylningen foretages i hele "baner" henad overfladen. Aftørring foretages med klud eller svamp. Der må aldrig anvendes skuremidler, skuresvampe eller andre produkter med slibende effekt.
Ekstra rengøring anbefales periodevis fx efter 2 til 3 måneder. Hvis det anses for nødvendigt, kan der anvendes et grundrengøringsmiddel i den brugsopløsning, leverandøren anbefaler . Ellers anvendes også her et universelt rengøringsmiddel. Udførelse som ovenfor. I bruseområdet vil der efter nogen tids brug dannes kalksæbe på overfladerne. Hinden vil kunne ses som et let hvidligt og fedtet lag. Kalksæben fjernes med eddikesyre 32%, fortyndet med vand 1:4, eller andet egnet kalkfjerningsmiddel.

Opsætning af maskinpapir på vægge

 • Maskinpapir til maling skal opsættes enten med afrevet kant og slibes
 • eller det stødes på malet overflade eller efter forudgående opsætning af grundpapir
 • Strukturpapir skal opsættes med stødning
 • Til opsætningen kan anvendes stivelsesklister med tilsætning af plastbinder
 • Bør ikke stryges første gang med vandig maling
 • Gulvpap opsættes (ved stødning) i fustageklister, tilsat 20% plastbinder
 • Udsætning med plastspartelmasse
 • Grundpapirstykker opsættes i klister med mindst 5 cm fri kant
 • Fastklæbning af løstsiddende vægbeklædning med klæber
 • Pletvis påføring af maling til slutbehandling - om fornødent 2 gange

Få kontakt til de bedste malerfirmaer

Frederiksbjerg Malerforretning
Dalgasavenue 21
8000 Aarhus C
CVR: 21448230
www.fb-maler.dk
Malerfirma B. Fuhlendorff ApS
F.G.E.Rostrups Vej 3
8000 Aarhus C
CVR: 21811882
www.fuhlendorff.dk
Malermark & team
Jyllands Alle 10
8000 Århus
CVR: 30947797
www.malerårhus.dk