Maler i Aarhus

 • Få 3 gratis tilbud fra fleksible malere i Aarhus
 • Udfyld formularen online på kun to minutter
 • Malertilbud - Nye muligheder med 3 tilbud

Få 3 Maler tilbud

Billig maler Århus - Få 3 gratis tilbud med god rabat

26. januar 2018. Mangler du en kompetent maler i Århus? Det kan være træls at få kontakt med erfaren maler i Århus. Hvordan kan man vide, om maleren er dygtig nok til at udføre det malerarbejde, du skal have lavet? For at du kan være tryg ved, at maleren du antager, magter at udføre opgaven, bør du indkente flere maler Århus tilbud.
Ved at få tilbud fra flere malere i Århus området får du et kvalificeret overblik, så du kan have tillid til, at det beløb, I aftaler er passende. Som bekendt gælder det, at pris og kvalitet følges ad. En billig maler kan dog sagtens være dygtig.
Vores samarbejdspartnere i Århus er alle medlem af brancheorganisationen Danske Malermestre, og det forpligter at yde kvalitet. De er ligeledes omfattet af Håndværkets Ankenævn og Danske Malermestres garantiordning, som har til formål at sikre kunderne et håndværksmæssigt korrekt udført malerarbejde.

Rengøring af malede vådrumsoverflader

Rengøringen startes nedefra og fortsættes opefter, således at der ikke løber vaskevand ned over tørre vægflader og laver lyse striber. Efterskylningen startes derimod oppefra og ned, og skylningen foretages i hele "baner" henad overfladen. Aftørring foretages med klud eller svamp. Der må aldrig anvendes skuremidler, skuresvampe eller andre produkter med slibende effekt.
Ekstra rengøring anbefales periodevis fx efter 2 til 3 måneder. Hvis det anses for nødvendigt, kan der anvendes et grundrengøringsmiddel i den af leverandøren anbefalede brugsopløsning. Ellers anvendes også her et universelt rengøringsmiddel. Udførelse som ovenfor. I bruseområdet vil der efter nogen tids brug dannes kalksæbe på overfladerne. Hinden vil kunne ses som et let hvidligt og fedtet lag. Kalksæben fjernes med eddikesyre 32%, fortyndet med vand 1:4, eller andet egnet kalkfjerningsmiddel.

Opsætning af maskinpapir på vægge

 • Maskinpapir til maling skal opsættes enten med afrevet kant og slibes
 • eller det stødes på malet overflade eller efter forudgående opsætning af grundpapir
 • Strukturpapir skal opsættes med stødning
 • Til opsætningen kan anvendes stivelsesklister med tilsætning af plastbinder
 • Bør ikke stryges første gang med vandig maling
 • Gulvpap opsættes (ved stødning) i fustageklister, tilsat 20% plastbinder
 • Udsætning med plastspartelmasse
 • Grundpapirstykker opsættes i klister med mindst 5 cm fri kant
 • Fastklæbning af løstsiddende vægbeklædning med klæber
 • Pletvis påføring af maling til slutbehandling - om fornødent 2 gange

Få 3 Maler tilbud


Eksempler på maler i 8000 Aarhus
Malerfirmaet Mogens Lindgaard
Sønderborggade 11
8000 Aarhus C
CVR: 29515360
Hjemmeside
Malerfirma B. Fuhlendorff ApS
F.G.E.Rostrups Vej 3
8000 Aarhus C
CVR: 21811882
Hjemmeside
AC Boma Malerfirma ApS
Sejrøgade 1
8000 Aarhus C
CVR: 34473498
Hjemmeside